top of page

על מה אתם בוחרים להסתכל? (וישלח)

מבין כולם, נראה שדווקא הנכד עובר את האירועים הפחות נעימים: הוא נאלץ לברוח לחו"ל שמא אח שלו יהרוג אותו, שם מרמים אותו שוב ושוב, הוא חוזר לארץ ונאלץ להתמודד שוב עם אחיו, הוא עובר אירועים לא פשוטים בשכם, ואולי הרגע הכי קשה הוא פטירת אשתו תוך כדי לידת בנו.

איך יעקב אבינו מתמודד עם כל האירועים האלו?


התשובה נמצאת לכאורה בסיפור לידת בנימין: לפני מותה רחל קוראת לבנה בשם: בן אוני, כלומר: בן הצער שלי. והנה יעקב משנה את שמו לבנימין. מדוע הוא עושה את זה? מדוע הוא משנה את השם שהאמא השאירה לבנה?


התשובה היא שהוא באמת לא משנה, אלא נותן משמעות אחרת לאותו השם: במקום לקרוא לו 'בן אוני' - דהיינו: 'בן הצער', נפרש את שמו כ'בן האון' - כלומר: בן הכוח, בן הימין - בנימין. (כך מסביר הרמב"ן).

יתכן שכאן טמון גם הסוד: יעקב נותן משמעות שונה ומעצימה לכל מה שעבר עליו, וזה מה שנתן לו כוח להתמודד איתה.


אחת מהנחות היסוד בשיטת הנל"פ אומרת ש'האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מופנית', דהיינו: במה שאנחנו מתרכזים יותר - את זה נקבל יותר. ולכן: אם אנחנו מתרכזים בכל מה שלא עובד ולא מצליח לנו בחיים - נקבל יותר מזה, אבל אם נחליט בהחלטה מודעת להתרכז הרבה יותר במה שכן מצליח לנו, במה שאנחנו כן טובים, בכל השפע שקיים במציאות - אז נקבל, בעז"ה, מזה יותר.


ויותר מזה: אם נדע להסתכל בעומק הדברים, נוכל לגלות שדווקא אירועים שהיו נראים לנו לא מוצלחים בחיים שלנו (בבחינת 'בן אוני'), התגלו בסופו של דבר דווקא כאירועים שמהם למדנו והתקדמנו הרבה יותר (בחינת 'בן האון').


דוגמא לכל זה ניתן ללמוד מסיפור המאסר של בעל התניא. באותם 53 ימים בהם היה במאסר, היה נראה שבא סופה של הפצת היהדות ברחבי רוסיה דאז, והנה דווקא המהלך של המאסר והשחרור בי"ט כסלו (שחל בשבוע הבא), גרם לתוספת גדולה מאד של חיזוק ועוצמה יהודיים.


וזה המסר גם אלינו:שבת שלום ומבורך!

שמואל מינקוב

מאסטר נל"פ, מדייק אנשים לעצמם


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

כמה אנחנו אוהבים יציבות: הכל ברור, רגוע, שקט. אין עליות גדולות מידי ואין ירידות דרסטיות. המצב הזה מאד נוח לנו... אבל יש בו בעיה: הוא מרדים...! אנחנו נשארים באותו המקום הן מבחינה פיזית והן בהתפתחות הא

אבא שלו חפר בארות מים - וכולם נהנו מהם. אח"כ הגיעו הפלישתים מעזה וסתמו אותם. לא היתה לו ברירה והוא חפר בעצמו באר חדשה – אבל גם אותה סתמו, ואח"כ עוד אחת נסתמה, ורק הבאר השלישית נשארה סוף סוף פתוחה ואפש

מה היה הסיכוי שהיא תעמוד בכל התנאים האלו? סך הכל היא היתה ילדה קטנה, והמשימה היתה גדולה עליה פי כמה וכמה... אבל הילדה הזו הפתיעה את כולם, ועשתה משהו בלתי הגיוני לחלוטין! כשרבקה מציעה לאליעזר מעצמה לשא

bottom of page