top of page

לדבר טוב על המציאות (תזריע-מצורע)


שתי פרשות מקדישה התורה לנושא הצרעת: בבתים, בבגדים ובאדם עצמו.

וגם אם בימינו עונש הצרעת לא מצוי, כנראה שיש כאן רעיון עמוק שנוגע גם אלינו בתקופה הזו.


כידוע עונש הצרעת נגרם לא מחילול שבת, לא מעבודה זרה, ולא מאיזו עבירה יוצאת דופן.

סך הכל מדובר על אדם שפתח את הפה שלו והתחיל לדבר שלילי על אחרים.

בהתחלה מרמזים לו שיפסיק - דרך צרעת בבית שלו. אם הוא ממשיך לדבר - זה מגיע לבגדים,

ואם הוא ממשיך להפיץ דיבורים שליליים - הוא עצמו נפגע, ויוצא מחוץ למחנה.


תרבות המדיה של ימינו מחנכת אותנו להמון רעש תקשורתי שבנוי על אין סוף מילים, כאשר רובן הגדול

הוא שלילי, מקטין, מבזה, פוגם ומחליש.

לעומת זאת התורה מחנכת אותנו לקחת את אותן המילים לכיוון שונה: להעצים, לפרגן, לחפש את הטוב ולהדגיש אותו, לשבח, לחלק מחמאות, לעודד.


לתורה חשוב להאריך בכל הנושא הזה כדי ללמד אותנו דבר חשוב:

אל תדברו שום דיבור שלילי: א. לא 'לרדת' על עצמנו, לא להקטין ולהשפיל את עצמנו, לא לדבר מילים של ייאוש וחולשה משום סוג שהוא -  כי באמת אסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמנו..., ב. כמובן שלא לדבר שלילי על אנשים אחרים, ובהקשר של הימים האלו:  ג. לא לדבר שלילי על המדינה...


כשאנחנו מדברים שלילי - אנחנו נותנים תוקף גדול לכל מה שלא בסדר ולכל מה שלא עובד...והרי זה כל כך קל לחפש את הרע ולדבר עליו - אבל זה גם שטחי, ועלוב ורדוד! 

התורה רוצה שנלמד להתרכז בטוב ולדבר רק חיובי, וזה יביא אותנו לתת תוקף גדול לכל האור שקיים במציאות, ולהבין שהטוב באמת הרבה יותר גדול מהרע, וגם אם יש עדיין מה לתקן - זה לא גורם לכל הטוב להיעלם...


דווקא בשבוע הזה, שבין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות - צריך להרבות בדיבור טוב על המציאות בה אנו חיים, שהרי באמת זכינו, ב"ה, במשך 75 השנים האלו לאין סוף נסים, להתקדמויות ענק בכל התחומים: רוחניים, כלכליים, צבאיים, טכנולוגיים ועוד ועוד.

מי שמביט במבט רוחני ועל פי הדרכת התורה, דווקא בתקופה הזו מהלל ומשבח את מה שקורה כאן, ואומר בפה מלא תודה - 'הלל שלם' על המציאות.


שבת שלום ומבורך, חודש טוב, וחג עצמאות שמח!   

שמואל מינקוב

מאסטר נל"פ, מדייק אנשים לעצמם
צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אנחנו נמצאים באמצע מבצע צבאי בדרום, שמשפיע על כל תושבי הארץ באשר הם. מהי העמדה הנפשית שעלינו להרגיש כלפי כל מה שקורה? בפרשה שלנו, פרשת בחוקותי, ממש לפני סיום ספר ויקרא התורה כותבת רשימה ארוכה ולא נעימ

bottom of page