top of page

לאן אתם באמת מחוברים? (וישב-חנוכה)

ילד בן 17 שכולם שונאים אותו נמכר, מתגלגל ומגיע למקום הכי מושחת בעולם.

ובמקום הכי נמוך מבחינה רוחנית, הוא מתנסה בניסיון קשה של אשת אדוניו שמנסה לפתות אותו כל הזמן, עד לאותו הרגע בו הוא עוזב הכל ובורח ממנה.

מה נתן ליוסף את הכוח לעשות את זה? איך הוא לא נכנע לכוחות השליליים של המציאות סביבו?

חז"ל אומרים שברגע הכי קשה 'נראתה לו דמות דיוקנו של אביו'.

דווקא במקום הכי נמוך, מאירה לו הדמות הכי נשגבה בחייו, והיא זו שנותנת לו כוח, אומץ ואנרגיה לצאת מהמקום הכי חשוך.

אנו בפתחו של חג חנוכה, שהוא החג היחיד שכל עניינו הוא הארת החושך: הוא חל תמיד בסוף החודש כשהירח הולך ונעלם, אנחנו מדליקים אותו בלילה, ואת החנוכיה יש ענין לשים דווקא במקום יותר נמוך.

מאיפה יש כוח לנרות חנוכה להאיר את המציאות החשוכה?

חז"ל אומרים שבתוך אור החנוכיה מאיר אור עליון מאד: 'האור הגנוז' שהוא אור ששייך ליום הראשון של הבריאה. האור הזה נגנז במשך השנה, והדרך להיפגש איתו היא בנרות החנוכה.

דהיינו: נרות חנוכה מאירים את המציאות החשוכה דרך חיבור לאור עליון מאד שהוא זה שנותן להם את העוצמה הפנימית להיות מאירים בכל מצב.

לפעמים גם אנחנו נמצאים במציאות שנראית לנו חשוכה: דברים לא מסתדרים כמו שרצינו, אנחנו מבולבלים, אנחנו בהתלבטויות, ואנחנו מחפשים נקודת אור שתאיר לנו את הדרך.

וגם כאן, צריך להתחבר למציאות עליונה שתיתן לנו כוח גדול והרבה אנרגיות כדי לצאת מהמקום החשוך הזמני בו אנחנו נמצאים כרגע.

כל אחד צריך למצוא את מקור האנרגיה העליון אליו הוא מתחבר: תפילות, לימוד, קשר עם אנשים גדולים ומעצימים, חיבור אל העוצמות הפנימיות שבתוכנו, הסתכלות בנרות חנוכה וכד'.

ברגע שאנחנו מוצאים את נקודת המשען העליונה הזו - כל ההתייחסות שלנו אל המציאות העכשווית משתנה, ואנחנו יכולים לקבל עוצמה וכוח ולראות אותה במבט מואר הרבה יותר.

האור כבר כאן - רק צריך לראות אותו, בעז"ה !

שבת שלום ומבורך, וחג חנוכה שמח!

שמואל מינקוב


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אנחנו נמצאים באמצע מבצע צבאי בדרום, שמשפיע על כל תושבי הארץ באשר הם. מהי העמדה הנפשית שעלינו להרגיש כלפי כל מה שקורה? בפרשה שלנו, פרשת בחוקותי, ממש לפני סיום ספר ויקרא התורה כותבת רשימה ארוכה ולא נעימ

bottom of page