top of page

הגיע הזמן להתחדש (ויקרא-ניסן)

לפעמים בתוך כל רצף האירועים והרעש שאנחנו מוצפים מהם מבחוץ (רפורמות, מחאות, תיקון עוולות...), אנחנו שוכחים לשים לב למציאות האמתית שמתרחשת כאן ועכשיו אצל כל אחד מאתנו.


נכנסנו לחודש ניסן, שהוא ראש לכל החודשים. זה ממש 'ראש השנה' של החודשים העבריים. אפשר ממש להריח את ריח ניקיונות הפסח שעולה מהבתים. הריח הוא ריח של התחדשות.


יש אצלנו ערך גדול מאד להתחדשות, למשל: קימה בבוקר, שבת, ראש חודש, ראש השנה.

כשאנחנו נמצאים במהלך של התחדשות אנחנו מבינים שכל הטעויות שעשינו במהלך היום, השבוע, החודש או השנה - הכל זה רק זמני, ארעי וחולף. תמיד אפשר להתחדש.


התחדשות היא התקווה הכי גדולה שלנו כאנשים וכעם: " תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי", ומסביר רש"י: 'כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה". הנשר של שנה שעברה הוא לא הנשר של השנה הזו. זו מציאות חדשה של נשר. הכל חדש, ונקי וזך.


אבל רש"י מוסיף עוד פירוש: 'ויש מדרש אגדה על מין נשר שכשמזקין חוזר לנערותו'. יש סוג כזה של נשר שלעולם לא מזדקן, אלא תמיד חוזר להיות צעיר, רענן ובעל כוחות.


כל אחד מאתנו יכול להיות נשר כזה, כאשר נסכים להשתחרר מטעויות העבר שמושכות אותנו למטה, ובמקביל להיות מחוברים לזמנים מיוחדים שמעיפים אותנו לשמים, ומהם אנחנו שואבים את הגודל העוצמתי שנמצא בהם. 


חודש ניסן הוא חודש של התחדשות, עוצמות וחירות אמתית לפרט ולכלל.

בחודש הזה אפשר לצאת מכל מיני שעבודים קטנים וגדולים שאנחנו לפעמים נמצאים בהם.

זה הזמן לומר: 'די לשעבוד, די להרגלים שתוקעים אותי, די לאמונות המגבילות שלי - מעכשיו אני בוחר להיות בן חורין אמתי: מחובר לקב"ה, נאמן לעצמי, מחובר לעוצמות הפנימיות שלי ולכל הטוב שקיים בי, ומחליט לראות את הטוב שנמצא אצל כולם'.


'החירות האמתית היא אותה הרוח הנשאה, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם' (הרב קוק). 


שבת שלום ומבורך

וחודש של גאולה אמתית לפרט ולכלל !

שמואל מינקוב

מאסטר נל"פ, מדייק אנשים לעצמם


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אנחנו נמצאים באמצע מבצע צבאי בדרום, שמשפיע על כל תושבי הארץ באשר הם. מהי העמדה הנפשית שעלינו להרגיש כלפי כל מה שקורה? בפרשה שלנו, פרשת בחוקותי, ממש לפני סיום ספר ויקרא התורה כותבת רשימה ארוכה ולא נעימ

bottom of page