top of page

בוחרים בעוצמה! (פרשת ניצבים - ראש השנה)

אנחנו בערב שבת האחרונה של השנה, והיא כל כך קשורה לראש השנה:


"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם". כתוב בספרים שהמילה "היום" כוונתה ליום ראש השנה. והתורה אומרת לנו: "תעמדו בקומה זקופה, בביטחון, בעוצמה" לפני ה', היינו: תבינו שכל מה שקורה בעולם, זה בהשגחה פרטית ממש: הכל הוא מתוך "פני ה' אלוקיכם".


כל אחד מוזמן להסתכל בחיים הפרטיים שלו במהלך השנה הזו, ולראות את השגחת ה' הפרטית והאישית שלו. ומעניין שלפעמים דווקא מצבים שאולי נראו לנו בהתחלה כמצבים של בלבול ואיבוד שליטה, מתגלים אח"כ כדבר הכי טוב שקרה לנו.


אולי לזה מתכוונת התורה בהמשך הפרשה: " הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים". יש לנו יכולת בחירה איך להסתכל על המציאות ועל החיים שלנו: האם אנחנו חיים במציאות של חיים וברכה או במציאות של מוות וקללה. והתורה עצמה מציעה לנו: "ובחרת בחיים", כלומר: תעמיקו במציאות, תעמיקו בחיים שלכם - ותגלו את החיים שנמצאים שם. תגלו את הגודל, תגלו את מה שטוב, תגלו את העוצמות שלכם, של בני המשפחה שלכם ושל כל העם שלכם.


הגמרא אומרת שבראש השנה נפתחים 3 ספרים של צדיקים, בינוניים ורשעים. הכונה הפשוטה היא שבראש השנה הקב"ה מסתכל איך היינו ולפי זה מחליט היכן לכתוב אותנו.

אמנם  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שמה שבאמת קורה הוא שבראש השנה נפתחים בפני כל אחד מאיתנו 3 ספרים ריקים. והקב"ה נותן לנו את אפשרות הבחירה להחליט איפה אנחנו רוצים להיות בשנה הבאה. כל אחד יכול להחליט ולבחור שהוא רוצה באמת להיות יותר טוב ויותר צדיק, וממילא הוא כותב את עצמו בספר הזה.


בראש השנה אנחנו מקבלים הזדמנות מיוחדת וזכות גדולה לבחור לעמוד לפני ה' , לבחור להיות טובים וצדיקים, לבחור להיות יותר עמוקים ועוצמתיים, שמחים ומלמדי זכות. אשרינו!


שבת שלום ומבורך

שנה טובה ומתוקה לכולכם

שיתגשמו כל משאלות לבכם לטובה ולברכה!

שמואל מינקוב

מאמן אישי, מאסטר נל"פ
2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אנחנו נמצאים באמצע מבצע צבאי בדרום, שמשפיע על כל תושבי הארץ באשר הם. מהי העמדה הנפשית שעלינו להרגיש כלפי כל מה שקורה? בפרשה שלנו, פרשת בחוקותי, ממש לפני סיום ספר ויקרא התורה כותבת רשימה ארוכה ולא נעימ

bottom of page